نماد اعتماد الكترونيكي

جزئيات خبر


پیچدگی و صدمه دیدن سیم بکسل1396/04/04

دگرگونی در ظاهر سیم بکسل نسبت به شکل اولیه آن متناسب با پیچدگی های به جود آمده در سیم بکسل دسته بندی می شود که این موضوع معمولا بر اثر پخش شدن تنش ها به طور یکنواخت در محل هایی از سیم بکسل که دچار پیچیدگی شده به وجود می آید

پیچدگی و صدمه دیدن سیم بکسل : 
 دگرگونی در ظاهر سیم بکسل نسبت به شکل اولیه آن متناسب با پیچدگی های به جود آمده در سیم بکسل دسته بندی می شود که این موضوع معمولا بر اثر پخش شدن تنش ها به طور یکنواخت در محل هایی از سیم بکسل که دچار پیچیدگی شده به وجود می آید. پیچیدگی و صدمه دیدن سیم بکسل امکان دارد به صورت های مختلف نشان داده شوند و ملاک از رده خارج کردن برای انواع مختلف آن در موارد زیر بیان شده است. هر سیم بکسلی که شرایط آن نامناسب دیده شود، حتما در همان لحظه باید از رده خارجش کنیم. 
1-موج دار : 
 اگر در هر زمانی شرایط زیر به وجود آمد باید همان لحظه سیم بکسل را از رده خارج کنیم. الف - قسمت راستی سیم بکسل، که هرگز ار روی قرقره عبور نخواهد که و به دور درام پیچیده نخواهند شد، اندازه فاصله مابین قسمت زیرین مارپیچ و قسمت صاف بزرگ و یا مساوی یک سوم قطر اسمی سیم بکسل می باشد. ب - در قسمتی از سیم بکسل که از داخل قرقره ها عبور می کند و یا در اطراف درام پیچیده خواهد شد، اندازه فاصله مابین قسمت زیرین مارپیچ و قسمت صاف مساوی و یا بزرگ تر از یک دهم قطر اسمی سیم بکسل می باشد.
 2- دگرگونی در شکل قفسی : 
 نوعی آسیب دیدگی در سیم بکسل داریم که به نام فانوسی و یا سبدی که بعد از ملاحظه این نوع آسیب دیدگی باید آن را از رده خارج کرد و یا اگر قسمتی که باقی می ماند قابل استفاده می باشد مقدار آسیب دیده را از آن جدا کنیم. 
 3- سیم بکسل هایی که بر اثر برآمدگی هسته و یا آسیب دیدن آن، از رده خارج می شوند. این آسیب دیدگی نوع خاصی از آسیب دیدگی فانوسی و یا سبدی می باشد که در آن به دلیل برآمده شدن هسته و یا برآمده شدن رشته های بافته شده خارجی و یا هسته ها موجب این شده که در سیم بکسل تعادل ازبین برود. 
 4- سیم هایی که در سیم بکسل موجود در حلقه قرار دارند به صورت برآمده می باشند، برای آن دسته از سیم می باشد که با شیار قرقره ها در حال تماس می باشد و آن ها را باید همان لحظه از رده خارج کرد.


کلمات کلیدی : سیم بکسلسیم بکسل جرثقیلسیم بکسل آسانسورسیم بکسل استیل,


ساير اخبار و مقالات


newsسیم بکسل هایی كه به صورت حلقه فشرده یا تاب دار هستندتاريخ ارسال خبر: 1396/04/04
سیم بکسل های ﺣﻠﻘﻪ ﻓﺸﺮده الزامی است که در همان لحظه از رده خارج کنیم.بيشتر
newsاﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻄﺮ سیم بکسل یه صورت دوره ایتاريخ ارسال خبر: 1396/04/04
هنگامیکه اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻄﺮ سیم بکسل ﻣﺴﺎوی ﻳﺎ ﺑﻴﺶ تر از % 5 در سیم بکسل هایی که هسته های فلزی دارندبيشتر
newsکاهش ضخامت سیم بکسل به صورت مقطعیتاريخ ارسال خبر: 1396/04/04
زمانیکه کاهش ضخامت سیم بکسل به صورت مقطعی قابل رویت می باشد،بيشتر
newsپیچدگی و صدمه دیدن سیم بکسلتاريخ ارسال خبر: 1396/04/04
دگرگونی در ظاهر سیم بکسل نسبت به شکل اولیه آن متناسب با پیچدگی های به جود آمده در سیم بکسل دسته بندی می شود که این موضوع معمولا بر اثر پخش شدن تنش ها به طور یکنواخت در محل هایی از سیم بکسل که دچار پیچیدگی شده به وجود می آیدبيشتر
newsحفاظت از سیم بکسلتاريخ ارسال خبر: 1396/04/04
حفاظت از سیم بکسل باید متناسب با شرایط محیطی که سیم بکسل در آن قرار دارد و مدل سیم بکسل و نوع جرثقیل و شرایط کار باشدبيشتر
newsروش درست و صحیح باز کردن سیم بکسل از ماسورهتاريخ ارسال خبر: 1396/04/04
سیم بکسل به طور پیوسته به بالای ماسوره جمع آوری شده و در بالای وینچ یا درام جرثقیل دوباره باز می شودبيشتر
newsاستفاده کردن از سیم بکسل جدیدتاريخ ارسال خبر: 1396/04/04
قبل از اینکه سیم بکسل جدید در جرثقیل را مورد استفاده قرار دهند،بيشتر
newsویژگی های سیم بکسل قبل از نصب آنتاريخ ارسال خبر: 1396/04/04
قبل از به کارگذاری سیم بکسل و اصولا در زمان تحویل، سیم بکسل و گواهینامه آن باید مورد مطالعه قرار گیردبيشتر
newsنصب سیم بکسلتاريخ ارسال خبر: 1396/04/04
هنگامی که سیم بکسل را می خواهیم از روی ماسوره باز کنیم و یا آن را به کار گذاریمبيشتر
newsطریقه آماده کردن یک سیم بکسل یک لایه ای برای برش دادن آنتاريخ ارسال خبر: 1396/04/04
برای سیم بکسل های نتاب و سیم بکسل های بسته - موازی، آماده کردن در چندین نقطه امکان دارد ضروری باشدبيشتر
 1  2  3  4  5  6  7 > 

اطلاعات تماس

نمايشگاه و دفتر مركزي

آدرس: خيابان قزوين، خيابان مخصوص، پلاك 49-51
تلفن تماس: 55415114 الي 16 - 55415525 - 55413520 - 55406216
فكس: 55413642
ايميل: into {a} shahanggar.com

دفتر چين

Address: RM 2201 Zhijun Building. No.96 Fengqi road. hangzhou. zhejiang.china
Phone: 008657185569730,008657185569730,008613515715600,008615372098801,008613533081370
Email: info {a} shahanggar.com

 


كد بالا را وارد كنيد:

TOP