نماد اعتماد الكترونيكي

جزئيات خبر


پیچدگی و صدمه دیدن سیم بکسل1396/02/19

دگرگونی در ظاهر سیم بکسل نسبت به شکل اولیه آن متناسب با پیچدگی های به جود آمده در سیم بکسل دسته بندی می شود که این موضوع معمولا بر اثر پخش شدن تنش ها به طور یکنواخت در محل هایی از سیم بکسل که دچار پیچیدگی شده به وجود می آید

پیچدگی و صدمه دیدن سیم بکسل : 
 دگرگونی در ظاهر سیم بکسل نسبت به شکل اولیه آن متناسب با پیچدگی های به جود آمده در سیم بکسل دسته بندی می شود که این موضوع معمولا بر اثر پخش شدن تنش ها به طور یکنواخت در محل هایی از سیم بکسل که دچار پیچیدگی شده به وجود می آید. پیچیدگی و صدمه دیدن سیم بکسل امکان دارد به صورت های مختلف نشان داده شوند و ملاک از رده خارج کردن برای انواع مختلف آن در موارد زیر بیان شده است. هر سیم بکسلی که شرایط آن نامناسب دیده شود، حتما در همان لحظه باید از رده خارجش کنیم. 
1-موج دار : 
 اگر در هر زمانی شرایط زیر به وجود آمد باید همان لحظه سیم بکسل را از رده خارج کنیم. الف - قسمت راستی سیم بکسل، که هرگز ار روی قرقره عبور نخواهد که و به دور درام پیچیده نخواهند شد، اندازه فاصله مابین قسمت زیرین مارپیچ و قسمت صاف بزرگ و یا مساوی یک سوم قطر اسمی سیم بکسل می باشد. ب - در قسمتی از سیم بکسل که از داخل قرقره ها عبور می کند و یا در اطراف درام پیچیده خواهد شد، اندازه فاصله مابین قسمت زیرین مارپیچ و قسمت صاف مساوی و یا بزرگ تر از یک دهم قطر اسمی سیم بکسل می باشد.
 2- دگرگونی در شکل قفسی : 
 نوعی آسیب دیدگی در سیم بکسل داریم که به نام فانوسی و یا سبدی که بعد از ملاحظه این نوع آسیب دیدگی باید آن را از رده خارج کرد و یا اگر قسمتی که باقی می ماند قابل استفاده می باشد مقدار آسیب دیده را از آن جدا کنیم. 
 3- سیم بکسل هایی که بر اثر برآمدگی هسته و یا آسیب دیدن آن، از رده خارج می شوند. این آسیب دیدگی نوع خاصی از آسیب دیدگی فانوسی و یا سبدی می باشد که در آن به دلیل برآمده شدن هسته و یا برآمده شدن رشته های بافته شده خارجی و یا هسته ها موجب این شده که در سیم بکسل تعادل ازبین برود. 
 4- سیم هایی که در سیم بکسل موجود در حلقه قرار دارند به صورت برآمده می باشند، برای آن دسته از سیم می باشد که با شیار قرقره ها در حال تماس می باشد و آن ها را باید همان لحظه از رده خارج کرد.

ساير اخبار و مقالات


newsپیچدگی و صدمه دیدن سیم بکسلتاريخ ارسال خبر: 1396/02/19
دگرگونی در ظاهر سیم بکسل نسبت به شکل اولیه آن متناسب با پیچدگی های به جود آمده در سیم بکسل دسته بندی می شود که این موضوع معمولا بر اثر پخش شدن تنش ها به طور یکنواخت در محل هایی از سیم بکسل که دچار پیچیدگی شده به وجود می آیدبيشتر
newsکاهش ضخامت سیم بکسل به صورت مقطعیتاريخ ارسال خبر: 1396/02/03
زمانیکه کاهش ضخامت سیم بکسل به صورت مقطعی قابل رویت می باشد،بيشتر
newsکاهش ضخامت سیم بکسلتاريخ ارسال خبر: 1396/02/03
کاهش ضخامت سیم بکسل به صورت یکنواختبيشتر
newsنمونه محصولات انبار سیم بکسل ساسان شاهنگ گرتاريخ ارسال خبر: 1396/02/03
نمونه محصولات انبار سیم بکسل ساسان شاهنگ گربيشتر
newsسیم های شکسته موجود در سیم بکسل که به دلیل فعالیت شکسته نشده اند تاريخ ارسال خبر: 1396/01/26
این سیم های موجود در سیم بکسل امکان دارد به دلیل جابه جا کردن آن ها، انبار کردن، تولید و نصب رشته های سیم شکسته شده باشندبيشتر
newsملاک های از رده خارج کردن سیم بکسلتاريخ ارسال خبر: 1396/01/23
در مواقعی که به آیین نامه های سازنده جرثقیل و یا سازنده سیم بکسل که در دفترچه راهنما آن دسترسی ندارید، ملاک های ذکر شده در موارد زیر که برای از رده خارج کردن سیم بکسل آمده است باید متابعت گردد.بيشتر
newsانجام آزمون هایی که سیم بکسل را تخریب نمی کنندتاريخ ارسال خبر: 1396/01/20
این آزمون ها که بر روی سیم بکسل انجام می شود با وسایل الکترومغناطیس که امکان داردبيشتر
newsنظارت و بررسی سیم بکسل بعد از اتفاق افتادن حادثه تاريخ ارسال خبر: 1395/12/25
زمانیکه سانحه ای روی دهد که به دلیل آن سیم بکسل و یا پایانه های آن احتمال دارد که دچار آسیب شوند بيشتر
newsگستره نظارت و رسیدگی سیم بکسلتاريخ ارسال خبر: 1395/12/24
تمام طول سیم بکسل باید مورد رسیدگی و نظارت قرار بگیردبيشتر
newsنظارت داشتن روی سیم بکسل به صورت دوره ایتاريخ ارسال خبر: 1395/12/16
نظارت کردن روی سیم بکسل باید به وسیله افرادی که صلاحیت و شایستگی انجام این کار را دارند صورت بگیردبيشتر
 1  2  3  4  5  6  7 > 

اطلاعات تماس

نمايشگاه و دفتر مركزي

آدرس: خيابان قزوين، خيابان مخصوص، پلاك 49-51
تلفن تماس: 55415114 الي 16 - 55415525 - 55413520 - 55406216
فكس: 55413642
ايميل: into {a} shahanggar.com

دفتر چين

Address: RM 2201 Zhijun Building. No.96 Fengqi road. hangzhou. zhejiang.china
Phone: 008657185569730,008657185569730,008613515715600,008615372098801,008613533081370
Email: info {a} shahanggar.com

 

Captcha
كد بالا را وارد كنيد:

TOP