نماد اعتماد الكترونيكي

جزئيات خبر


کاهش ضخامت سیم بکسل1396/02/03

کاهش ضخامت سیم بکسل به صورت یکنواخت

کاهش ضخامت سیم بکسل
 
کاهش ضخامت سیم بکسل به صورت یکنواخت
 ملاک از رده خارج کردن برای کاهش ضخامت یکنواخت سیم بکسل در قسمت هایی که به طور یک لایه به روی درام پیچید ه شده اند و یا از داخل قرقره های فلزی می گذرند به این صورت می باشد که برای سیم بکس های تک لایه با هسته فیبری زمانیکه کاهش ضخامت یکنواخت آن اگر بیشتر از 10% باشد باید از رده خارج شود و یا اگر کاهش ضخامت یکنواخت سیم بکسل اگر کمتر از 6% باشد سیم بکسل قابل استفاده می باشد.
و همچنین برای سیم بکسل هایی که در چرخش مقاوم می باشند اگر کاهش ضخامت یکنواخت آن اگر بیشتر از 5% باشد آن سیم بکسل باید از رده خارج شود و یا اگر کاهش ضخامت یکنواخت سیم بکسل اگر کمتر از 1% باشد سیم بکسل قابل استفاده می باشد. این موارد ذکر شده به بخش هایی از سیم بکسل که در طول آن قرار خواهند گرفت، و بخش هایی از سیم بکسل که به دلیل پیچیده شدن روی درام به صورت چند لایه ای همانند یکدیگر تغییر شکل میدهند، نسبت داده نمی شود.
مرجع ضخامت برای کاهش، ضخامت بخشی از سیم بکسل که غیره قابل استفاده باقی مانده و بعد از ورود به سایت اندازه گیری شوند

سیم بکسل

سیم بکسل

سیم بکسل


ساير اخبار و مقالات


newsسیم بکسل هایی كه به صورت حلقه فشرده یا تاب دار هستندتاريخ ارسال خبر: 1396/04/04
سیم بکسل های ﺣﻠﻘﻪ ﻓﺸﺮده الزامی است که در همان لحظه از رده خارج کنیم.بيشتر
newsاﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻄﺮ سیم بکسل یه صورت دوره ایتاريخ ارسال خبر: 1396/04/04
هنگامیکه اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻄﺮ سیم بکسل ﻣﺴﺎوی ﻳﺎ ﺑﻴﺶ تر از % 5 در سیم بکسل هایی که هسته های فلزی دارندبيشتر
newsکاهش ضخامت سیم بکسل به صورت مقطعیتاريخ ارسال خبر: 1396/04/04
زمانیکه کاهش ضخامت سیم بکسل به صورت مقطعی قابل رویت می باشد،بيشتر
newsپیچدگی و صدمه دیدن سیم بکسلتاريخ ارسال خبر: 1396/04/04
دگرگونی در ظاهر سیم بکسل نسبت به شکل اولیه آن متناسب با پیچدگی های به جود آمده در سیم بکسل دسته بندی می شود که این موضوع معمولا بر اثر پخش شدن تنش ها به طور یکنواخت در محل هایی از سیم بکسل که دچار پیچیدگی شده به وجود می آیدبيشتر
newsحفاظت از سیم بکسلتاريخ ارسال خبر: 1396/04/04
حفاظت از سیم بکسل باید متناسب با شرایط محیطی که سیم بکسل در آن قرار دارد و مدل سیم بکسل و نوع جرثقیل و شرایط کار باشدبيشتر
newsروش درست و صحیح باز کردن سیم بکسل از ماسورهتاريخ ارسال خبر: 1396/04/04
سیم بکسل به طور پیوسته به بالای ماسوره جمع آوری شده و در بالای وینچ یا درام جرثقیل دوباره باز می شودبيشتر
newsاستفاده کردن از سیم بکسل جدیدتاريخ ارسال خبر: 1396/04/04
قبل از اینکه سیم بکسل جدید در جرثقیل را مورد استفاده قرار دهند،بيشتر
newsویژگی های سیم بکسل قبل از نصب آنتاريخ ارسال خبر: 1396/04/04
قبل از به کارگذاری سیم بکسل و اصولا در زمان تحویل، سیم بکسل و گواهینامه آن باید مورد مطالعه قرار گیردبيشتر
newsنصب سیم بکسلتاريخ ارسال خبر: 1396/04/04
هنگامی که سیم بکسل را می خواهیم از روی ماسوره باز کنیم و یا آن را به کار گذاریمبيشتر
newsطریقه آماده کردن یک سیم بکسل یک لایه ای برای برش دادن آنتاريخ ارسال خبر: 1396/04/04
برای سیم بکسل های نتاب و سیم بکسل های بسته - موازی، آماده کردن در چندین نقطه امکان دارد ضروری باشدبيشتر
 1  2  3  4  5  6  7 > 

اطلاعات تماس

نمايشگاه و دفتر مركزي

آدرس: خيابان قزوين، خيابان مخصوص، پلاك 49-51
تلفن تماس: 55415114 الي 16 - 55415525 - 55413520 - 55406216
فكس: 55413642
ايميل: into {a} shahanggar.com

دفتر چين

Address: RM 2201 Zhijun Building. No.96 Fengqi road. hangzhou. zhejiang.china
Phone: 008657185569730,008657185569730,008613515715600,008615372098801,008613533081370
Email: info {a} shahanggar.com

 


كد بالا را وارد كنيد:

TOP